Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով

Պաշտոնական կայք

Հետադարձ կապ

 

հասցե:

 0009 Երևան, Իսահակյան 28

հեռ

+37410 52-83-70

Ֆաքս

+37410 52-83-71

Էլ. փոստ`

nctr@tvradio.am

 

ՀՌԱՀ նախագահ Գագիկ Բունիաթյան

gagikbuniatyan@tvradio.am

ՀՌԱՀ նախագահի տեղակալ Ժիրայր Դադասյան

dadasyan@tvradio.am

Ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչություն (ԾՄՎՎ)

ԾՄՎՎ պետ Հայկ Ավետիսյան 

 avetisyan@tvradio.am

ԾՄՎՎ ծրագրերի մոնիտորինգի բաժին 

 monitoring@tvradio.am

ԾՄՎՎ վերահսկողության բաժին

 control@tvradio.am

 Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչություն (ԻԼՎ)

ԻԼՎ պետ Դավիթ Մարգարյան

  margaryan@tvradio.am

ԻԼՎ լիցենզավորման բաժին

 licensing@tvradio.am

ԻԼՎ իրավական ապահովման բաժին

 nersisyan@tvradio.am 

Միջազգային կապերի, տեղեկատվության և զարգացման ծրագրերի  բաժին    

ՄԿՏԶԾ բաժնի պետ Զարուհի Մաքսուդյան

 maksudyan@tvradio.am

Քարտուղարություն

secretariate@tvradio.am

Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական բաժին

financial@tvradio.am

Անձնակազմի կառավարման բաժին 

personnel@tvradio.am

Գործերի կառավարչություն

gasparyan@tvradio.am

  • ԵՐԿ
  • ԵՐԵ
  • ՉՈՐ
  • ՀԻՆ
  • ՈւՐԲ
  • ՇԱԲ
  • ԿԻՐ

Կոնտակտներ